Ενημερωτικά Έντυπα Frederick University

Ενημερωτικά Έντυπα Frederick University2017-01-12T22:04:51+00:00

Plus αποκλειστικός αντιπρόσωπος & εξεταστικό κέντρο για τον νομό της Κέρκυρας

Ενημερωθείτε άμεσα σήμερα

Eξ αποστάσεως Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία

Eξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδική Εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Σχολικών Μονάδων

Εξ αποστάσεως Master στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία

MSc Εξ αποστάσεως Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Εξ αποστάσεως Master στη Διασφάλιση Ποιότητας

Εξ αποστάσεως Master στο Διεθνές Εμπόριο και στη Ναυτιλιακή Διοίκηση

Εξ αποστάσεως Master στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας και Εικόνας

BSc Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

BSc Πτυχίο Φαρμακευτικής

CBT Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία Psychology (Τετραετής Μετεκπαίδευση)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Επικοινωνίας Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία
στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΜΕ

Εξ αποστάσεως Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία

Εξ αποστάσεως MSc in Sustainable Energy Systems (Joint Degree)

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Master Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης

Distance Learning Programme Information and communication technologies (ICT) in education for sustainable development (ESD)

MASTER in FINE ARTS: Contemporary Art Practices

Πτυχίο Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση

The Frederick Online MBA Master in Business Administration

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική Φαρμακευτική

MSc Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας

MSc Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας

MSc Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση