Μπορώ να διακόψω προσωρινά τη φοίτηση μου και να συνεχίσω αργότερα;

Μπορεί να διακοπεί η φοίτηση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την προϋπόθεση ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υφίσταται με την ίδια δομή.

2016-11-16T15:13:11+00:00