Αν για προσωπικούς λόγους θελήσω να διακόψω μου επιστρέφονται τα χρήματα που έχω καταβάλλει;

Κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης, η οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου κρίνει αν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

2016-11-16T15:13:40+00:00