Κατά την διάρκεια των σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος εξ αποστάσεως, που παρακολουθώ θα πρέπει να μεταβούν οι φοιτητές στην Κύπρο;

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών δεν απαιτείται παρουσία στην Κύπρο καθώς η εκπαίδευση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου στην οποία έχει πρόσβαση κάθε φοιτητής.

2016-11-16T15:02:49+00:00