Ποια είναι η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Ειδικής Εκπαίδευσης;

Η φοίτηση πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (portal) του Πανεπιστημίου, στην οποία ο φοιτητής εισέρχεται με κωδικούς.

Επίσης σε κάθε μάθημα εκπονείται το λιγότερο μία εργασία, της οποίας ο βαθμός προσμετράται  στον τελικό βαθμό του μαθήματος.

2016-11-16T15:09:52+00:00