Τα ενοίκια κυμαίνονται γύρω στα 300 με 350 ευρώ.
Η διατροφή είναι αντίστοιχη με το κόστος διατροφής στην Ελλάδα.
Κατά μέσο όρο ένας φοιτητής θα χρειαστεί μηνιαίως από 600- 800 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο ζωής που επιθυμεί κάθε φοιτητής.