Υπάρχει επαναληπτική εξέταση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολουθώ;

Το Πανεπιστήμιο ορίζει επαναληπτική εξέταση μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι για σοβαρό λόγο δεν παραβρέθηκαν στην κανονική εξέταση του μαθήματος.

2016-11-16T15:12:06+00:00