Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα, τις ώρες και τα δίδακτρα καλέστε στο 2661028600

Γερμανικά KINDERKURS

Γερμανικά για παιδιά ηλικίας 8-9 ετών.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία πρώτη επαφή με τη γλώσσα και βασίζεται στο δημιουργικό παιχνίδι, το τραγούδι, την κίνηση και τις χειροτεχνίες.

Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους!

Deutsch für Jugendliche A1-B2

Γερμανικά για παιδιά και έφηβους.

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους  εκπαιδευτικούς που έχουν ως μητρική γλώσσα τα Γερμανικά. Έτσι οι μαθητές μας παράλληλα με τη γλώσσα  διδάσκονται και την Γερμανική κουλτούρα.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις εξετάσεις πιστοποίησης Γερμανομάθειας του Goethe Institut και του ÖSD (Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της Γερμανικής γλώσσας από το Αυστριακό κράτος).

Deutsch für Erwachsene C1-C2

Γερμανικά για έφηβους και ενήλικες που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις

C1 και C2. Προετοιμάζουμε συστηματικά τους υποψήφιους με τη χρήση σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για τις εξετάσεις πιστοποίησης Γερμανομάθειας του Goethe Institut και του ÖSD.

Η προετοιμασία μπορεί να γίνει σε ομαδικά τμήματα ή ατομικά.