Εκπαιδευτικός Όμιλος | Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Δια Βίου Μάθησης, Μελέτης, Εκδοτικός Οίκος | 2661028600|info@plus.edu.gr

Halloween Songs for Preschool Kids

Halloween Songs for Preschool Kids 2016-10-25T20:21:41+00:00

Monsters Stomp Around the House, by Kiboomu

Monster Shuffle, by The Learning Station

Knock Knock Trick or Treat, by Super Simple Songs

Go Away, by Super Simple Songs

The Skeleton Dance, by Super Simple Songs

Five Little Pumpkins, by The Learning Station

10 Little Monsters, by The Learning Station

Halloween Dance Party, by Jack Hartmann

If You’re a Kid… Halloween Remix, by Harry Kindergarten

Five Creepy Spiders, by Super Simple Songs