Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κέρκυρας

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κέρκυρας2017-08-20T11:38:16+00:00

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Plus, θα πραγματοποιήσουμε προγράμματα επιδοτούμενα και μη στους ακόλουθους τομείς:

  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Γλώσσα και Επικοινωνία
  • Νέες Τεχνολογίες
  • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
  • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
  • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  • Πολιτισμός και Τέχνη

Καθώς και άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους ή θα προταθούν από τους Δήμους και τους επωφελούμενους σε συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ή άλλους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις σελίδες μας καθώς και ενημερωτικά έντυπα στην έδρα του Εκπαιδευτικού Ομίλου Plus, που βρίσκεται επί της Δονάτου Δημουλίτσα 34.