Εκπαιδευτικός Όμιλος | Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Δια Βίου Μάθησης, Μελέτης, Εκδοτικός Οίκος | 2661028600|info@plus.edu.gr

Κέντρο Μελέτης

Κέντρο Μελέτης 2016-12-16T22:23:12+00:00

Κοντά σας από τον Ιανουάριο του 2017

Με την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό αρχίζει η εφαρμογή ενός προκαθορισμένου και ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το παιδί νιώθει την πίεση να προσαρμοστεί σε μια καινούργια ρουτίνα και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του συστήματος, να ακολουθήσει την πρόοδο των συμμαθητών του και όταν έρχεται η ώρα της βαθμολογίας, να διακριθεί στην αξιολόγηση. Όλη αυτή η διαδικασία είναι άγνωστο έδαφος για το παιδί και ορισμένα είναι καλύτερα προετοιμασμένα από άλλα…

Τελικά πολλά θα δαμάσουν τα μαθήματα βοηθημένα από τις ικανότητές τους. Άλλα όμως θα βρουν το δρόμο κλειστό από τη μαθησιακή αδυναμία, την αδυναμία να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στη συγκεκριμένη εργασία, την παράδοση, την εικόνα ή την ανάγνωση. Ο στόχος ο οποίος διαμορφώνεται λόγω της ύπαρξης διαφορετικών τύπων μάθησης είναι να αναγνωριστεί ο τύπος του παιδιού και ο προσωπικός του τρόπος μελέτης, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του να αφομοιώνει καλύτερα τις γνώσεις.

Οι ΣΤΟΧΟΙ του Κέντρου Μελέτης «Plus» για τα παιδιά είναι:

 • Να έχουν ποιοτικό χρόνο με τους γονείς τους
 • Να είναι πιο αποτελεσματικοί στη μελέτη τους
 • Να μάθουν να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους
 • Να είναι προετοιμασμένοι για τα μαθήματα της επόμενης μέρας
 • Να μάθουν να αυτοαξιολογούνται και να θέτουν στόχους
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα
 • Να μάθουν να συνεργάζονται

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στο Κέντρο Μελέτης για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου «Plus» έχουμε ΣΤΟΧΟΥΣ και ΟΡΑΜΑ για κάθε παιδί. Με γνώμονα τόσο την προσωπική όσο και την ακαδημαϊκή του πορεία, έχουμε οργανώσει τη διαδικασία της μελέτης με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διασκεδαστική αλλά και αποτελεσματική.

Με μια δυνατή και καταρτισμένη ομάδα εκπαιδευτικών σας καλούμε να δώσετε στο παιδί σας ό,τι καλύτερο του αξίζει!

 • Διάβασμα Στους μαθητές που δεν έχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο διαβάσματος
 • Χρόνος Στους μαθητές των οποίων οι γονείς εργάζονται
 • Βελτίωση Στους μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη σχολική τους επίδοση
 • Γνώσεις Στους μαθητές που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν γερές βάσεις
 • Εργασιακό μέλλον Στους μελλοντικούς ανταγωνιστικούς εργαζομένους σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον