Εκπαιδευτικός Όμιλος | Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Δια Βίου Μάθησης, Μελέτης, Εκδοτικός Οίκος | 2661028600|info@plus.edu.gr

Υποβολή Βιογραφικού

Υποβολή Βιογραφικού 2017-08-11T13:50:22+00:00

Ζητείται καθηγητής ή καθηγήτρια αγγλικών.

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι φιλολογίας ή πτυχιούχοι τμημάτων ξένων γλωσσών.
Θα προτιμηθούν Bilingual (με μητρική γλώσσα την Αγγλική) καθώς και με άδεια διδασκαλίας από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και απολαβές.

Αποστείλατε βιογραφικό μέσω της ακόλουθης φόρμας: