Εκπαιδευτικός Όμιλος | Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Δια Βίου Μάθησης, Μελέτης, Εκδοτικός Οίκος | 2661028600|info@plus.edu.gr

Συμβουλευτική για ιατρική, νοσηλευτική & επαγγέλματα υγείας

Συμβουλευτική για ιατρική, νοσηλευτική & επαγγέλματα υγείας 2017-08-20T15:01:40+00:00

Επιθυμείτε να συνεχίσετε την ιατρική ειδικότητα που σας ενδιαφέρει, ή να διεκδικήσετε έμμισθη θέση ως ιατρός, οδοντίατρος, νοσηλευτής, μαιευτής ή επαγγελματίας υγείας στη Βρετανία; Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας σύμβουλοι σάς παρέχουν ατομική καθοδήγηση και υποστήριξη.

Ιατρική ειδικότητα στη Βρετανία

Βρίσκεστε στο τελευταίο έτος της ιατρικής ή είστε πτυχιούχος ιατρικής και θέλετε να συνεχίσετε την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει στη Βρετανία; Μπορούμε να σας ενημερώσουμε πλήρως και να σας βοηθήσουμε στην ανταγωνιστικότερη διεκδίκηση έμμισθης θέσης σε Βρετανικά νοσοκομεία και στην πρόσβασή σας στο σύστημα υγείας της Βρετανίας.

Παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • αναλυτικές πληροφορίες μέσω εξατομικευμένων ραντεβού και εξειδικευμένων σεμιναρίων
 • εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σύνταξη του βιογραφικού/portfolio σας
 • συμβουλές για το πώς να πετύχετε σε μια συνέντευξη
 • επίσημη μετάφραση και επικύρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • βοήθεια για τη διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο General Medical Council (GMC)
 • βοήθεια με τις αιτήσεις προς τα Βρετανικά νοσοκομεία, συμπλήρωση των αιτήσεων και αποστολή τους στα Βρετανικά νοσοκομεία για τη διευκόλυνση των ιατρών που επιθυμούν έμμισθη θέση στο σύστημα υγείας της Βρετανίας.

Οδοντιατρική στη Βρετανία

Εάν είστε πτυχιούχος οδοντιατρικής και επιθυμείτε να διεκδικήσετε έμμισθη θέση στη Βρετανία, μπορούμε να σας ενημερώσουμε πλήρως και να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία των αιτήσεων.

Για εγγραφή στο General Dental Council (GDC)*, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • συμπλήρωση της ειδικής αίτησης για εγγραφή στο General Dental Council (GDC)
 • επίσημη μετάφραση και επικύρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • βοήθεια στη διαμόρφωση του βιογραφικού σας

*απαραίτητη προϋπόθεση για ανάληψη έμμισθης θέσης οδοντίατρου στη Βρετανία

Νοσηλευτική και μαιευτική στη Βρετανία

Είστε πτυχιούχος νοσηλευτικής ή μαιευτικής; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη διεκδίκηση έμμισθης θέσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας.

Εγγραφή στο Nursing and Midwifery Council (NMC)
Η εγγραφή στο Nursing and Midwifery Council (NMC) αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση δικαιώματος αίτησης για θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας. Ειδικότερα, η υπηρεσία αναλαμβάνει την ενημέρωση και γραμματειακή διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και παρέχει:

 • συμβουλευτική σχετικά με τη διαδικασία αίτησης και εγγραφής στο NMC
 • βοήθεια στη διαδικασία συμπλήρωσης της ειδικής αίτησης ΝΜC
 • καθοδήγηση σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το προφίλ του ενδιαφερόμενου
 • επίσημη μετάφραση και επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών για αποστολή στο NMC.

Για τη διαμόρφωση του βιογραφικού σημειώματος/portfolio CV και τις αιτήσεις προς τα Βρετανικά νοσοκομεία, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • προσωπική καθοδήγηση και διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου και ανταγωνιστικού βιογραφικού σημειώματος/portfolio CV σύμφωνα με τις απαιτήσεις του NHS
 • προώθηση βιογραφικού σημειώματος σε συνεργαζόμενους φορείς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού.

Επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας στη Βρετανία

Εάν είστε απόφοιτος επαγγελμάτων υγείας με ευρωπαϊκή υπηκοότητα και ενδιαφέρεστε για διεκδίκηση έμμισθης θέσης στη Βρετανία, μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσθε και να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία των αιτήσεων.

Εγγραφή στο Health and Care Professions Council (HCPC):
Η εγγραφή στο Health and Care Professions Council (HCPC) αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση δικαιώματος αίτησης για θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας. Ειδικότερα, η υπηρεσία αναλαμβάνει την ενημέρωση και γραμματειακή υποστήριξη των ενδιαφερομένων και παρέχει:

 • συμβουλευτική και συμπλήρωση της ειδικής αίτησης HCPC
 • καθοδήγηση σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το προφίλ του ενδιαφερόμενου
 • επίσημη μετάφραση και επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών για αποστολή στο HCPC
 • βοήθεια στη διαμόρφωση του βιογραφικού σας.

Για διεκδίκηση έμμισθης θέσης σε Βρετανικά νοσοκομεία, παρέχουμε:

 • προσωπική καθοδήγηση και διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου και ανταγωνιστικού βιογραφικού σημειώματος/portfolio CV σύμφωνα με τις απαιτήσεις του NHS
 • προώθηση βιογραφικού σημειώματος σε συνεργαζόμενους φορείς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού και NHS νοσοκομεία
 • πληροφορίες και εγγραφή στις εξετάσεις IELTS
 • καθοδήγηση και τεχνικές συμβουλές για την προετοιμασία της συνέντευξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νοσοκομείων.

Στα επαγγέλματα υγείας περιλαμβάνονται οι παρακάτω ειδικότητες: Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Επιστήμονες Βιοϊατρικής, Ποδολόγοι-Ποδίατροι, Κλινικοί Επιστήμονες (σε Ακουολογία, Κλινική Βιοχημεία, Κλινική Γενετική, Κλινική Ανοσολογία, Κλινική Μικροβιολογία, Κλινική Φυσιολογία), Κυτταρολόγοι, Εμβρυολόγοι, Αιματολόγοι, Διαιτολόγοι, Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας.