Επίπεδο Cambridge Assessment Συνολικό κόστος Συμμετοχή κηδεμόνα Συμμετοχή του Plus
B Junior LevelUp
A Senior
Starters 61€ 25€ 36€
A Senior LevelUp
B Senior
Movers 61€ 25€ 36€
B Senior LevelUp
C Senior
Flyers 61€ 25€ 36€
C Senior LevelUp
D Senior
A2 Key
for Schools
82€ 40€ 42€
D Senior LevelUp
E Senior
B1 Preliminary
for Schools
87€ 40€ 47€
E Senior LevelUp B2 First
for Schools
167€ 167€
Modular 1-3 C1 Advanced 170€ 170€
Modular 4-6 C2 Proficiency 188€ 188€

Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει από εσάς στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού φορέα
στην Τράπεζα Πειραιώς: GR60 0171 901000 6901139991906

Και το αργότερο κατά την ημέρα της εξετάσεων θα πρέπει να μας φέρεται φωτοτυπία το καταθετήριο.

Γιατί να επιλέξετε το πιστοποιητικό

Pre A1 StartersA1 MoversA2 Flyers

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

Εξωτερικοί σύνδεσμοι