Κανονικά Τμήματα

Παιδικά

plus-8

Εφήβων – Ενηλίκων

adults-classroom4

Ρωσόφωνων παιδιών

russian2

– R1 (Μαθητές  9-10 ετών)

Αυτή είναι η  ιδανική  ηλικία που  μπορεί να ξεκινήσει η εκμάθηση της ρωσικής Γλώσσας σαν δεύτερη ξένη γλώσσα.    Είναι  η  πιο  σημαντική  τάξη, αφού   από  αυτή  εξαρτάται  το  κατά πόσο  θα  αγαπήσει  το  παιδί  τη  γλώσσα. Με  τη  βοήθεια των καλύτερων  εκδοτικών  οίκων, διαδραστικών  πινάκων, μα πάνω  από  όλα έμπειρων και  δραστήριων  καθηγητών το  ξεκίνημα  των  Ρωσικών θα  γίνει  αναμφίβολα με  τον  πιο  ευχάριστο  και δημιουργικό  τρόπο

– R2

– R3

– R4

Στις τάξεις  αυτές μπαίνουν  οι  ισχυρότερες βάσεις  της  Ρωσικής Γλώσσας.    Τα αποκλειστικά προγράμματα εκπαίδευσης, η ποικιλία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας, οι άριστα καταρτισμένοι εκπαιδευτές και η διδασκαλία μέσα από μεθόδους ένταξης στη  συγκεκριμένη  γλωσσική κοινωνία εξασφαλίζουν  την  ολοκληρωμένη εκµάθηση καθώς επίσης και:

  • τη ζωντανή επαφή µε τη γλώσσα
  • τη χρήση αυθεντικής γλώσσας όπως χρησιμοποιείται στη χώρα προέλευσης την ανάπτυξη και των 4 βασικών δεξιοτήτων: κατανόηση  γραπτού/προφορικού λόγου, παραγωγή  γραπτού/προφορικού λόγου μέσα από  υπερσύγχρονα μέσα και συναρπαστικές δραστηριότητες

Έφηβοι (Από 13 ετών)

Τα προγράμματα εκπαίδευσης έχουν σαν στόχο την τελειοποίηση της γλώσσας, την εξοικείωση µε τις εξετάσεις για τα  πιστοποιητικά γλωσσομάθειας  µέσα από συνεχή εξάσκηση και την ενισχυτική διδασκαλία.  Τα προγράμματα αυτά επιτυγχάνουν:

  • την άνεση στην προφορική και στη γραπτή επικοινωνία
  • την γνώση της δομής και της χρήσης της γλώσσας σε κάθε περιβάλλον και κατάσταση

Στο  κέντρο ξένων  γλωσσών  Plus παρέχουμε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα με ευρωπαϊκά διδακτικά πρότυπα που προσδίδουν στα διάφορα επίπεδα σπουδών επιστημονική διάσταση και δίνουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να διεκπεραιώνει τις καθημερινές δραστηριότητες του στον σπουδαστικό τομέα που τον ενδιαφέρει.

– Ρωσικά για τουριστικές επιχειρήσεις, Επίπεδο: Α1
Στόχος: απόκτηση σχετικού λεξιλογίου και της άνεσης στην επικοινωνία πάνω στα θέματα που αφορούν τουρισμό και φιλοξενία, καθώς και η κάλυψη των βασικών στοιχείων της γραμματικής της ρωσικής γλώσσας.
Σε ποιους απευθύνεται: στους εργαζόμενους τουριστικού τομέα, όπως και στους σπουδαστές τουριστικών επαγγελμάτων.

– Business Russian, Επίπεδο: Α1
Στόχος: ανάπτυξη των βασικών γνώσεων της φωνητικής, προφοράς, γραμματικής και λεξιλογίου. Προετοιμασία για τις εξετάσεις της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης (TORFL).
Σε ποιους απευθύνεται: σε επιχειρηματίες και υπαλλήλους

– Εταιρική εκπαίδευση
Ειδικά πακέτα προγραμμάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες ιδιωτικών εταιριών ή δημοσίων φορέων που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη ή τους συνεργάτες τους στην Ρωσική γλώσσα.

  • Α1  Εκπαιδευόμενους που θέλουν να αποδείξουν τη στοιχειώδη  γνώση της γλώσσας
  • Α2 Εκπαιδευόμενους που θέλουν να αποδείξουν τη βασική γνώση της γλώσσας
  • Β1 Εκπαιδευόμενους που θέλουν να αποδείξουν τη μέτρια γνώση της γλώσσας
  • Β2 Εκπαιδευόμενους που θέλουν να αποδείξουν την καλή γνώση της γλώσσας
  • C1 Εκπαιδευόμενους που θέλουν να αποδείξουν την πολύ καλή γνώση της γλώσσας
  • C2 Εκπαιδευόμενους που θέλουν να αποδείξουν την άριστη γνώση της γλώσσας

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ)
Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες του είναι απαραίτητες για να κατανοήσει και να συμμετέχει αρχικά στις απλές καθημερινές γλωσσολογικές επαφές του που αφορούν κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 100-120 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 600-700 λέξεις.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ)
Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες ικανοποιούν μεγάλο μέρος από τις βασικές επικοινωνιακές απαιτήσεις και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει με ευκολία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 120-140 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 1200 λέξεις.

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ1)
Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων του 1ου επιπέδου, ο σπουδαστής έχει αποκτήσει ισάξιες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας, με αντίστοιχο σπουδαστή που ακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα των κρατικών λυκείων της Ρωσίας (Ευελιξία παρακολούθησης λογοτεχνικών κειμένων, πολιτικών, οικονομικών και άλλων κοινωνικών ζητημάτων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, γνωριμία με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας). Στο 1ο επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 180-200 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 2300 λέξεις.

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ2)
Ο σπουδαστής 2ου επιπέδου αποκτά υψηλές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας που του δίνουν την δυνατότητα να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα τις καθημερινής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων Bachelorκαι Masterρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 320-360 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 4000 λέξεις.

3ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ3)
Ο σπουδαστής 3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο 3ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Bachelor των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380-450 διδακτικές ώρες.

4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4)
Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων 4ου επιπέδου οι γνώσεις του σπουδαστή φτάνουν στο επίπεδο της μητρικής γλώσσας. Το πτυχίο 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία. Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ 4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380 – 400 διδακτικές ώρες.